نمونه شماره 26

نمونه شماره 26

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی گوشتی
  • زمان:1 سال پس از عمل
  • توضیحات:جراحی بینی گوشتی به فرم طبیعی

اشتراک: