نمونه شماره 28

نمونه شماره 28

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی شرق آسیایی به فرم طبیعی
  • زمان:2 ماه پس از عمل
  • توضیحات:در این نوع بینی احتیاج به اضافه کردن بافت به نوک بینی جهت احراز نتیجه مطلوب می باشد (Augmentation rhinoplasty)

اشتراک: