نمونه شماره 30

صفحه اصلی > > نمونه شماره 30

نمونه شماره 30

اطلاعات

  • نوع عمل:فرم دهی صورت و زاویه سازی فک
  • توضیحات:با برداشت چربی از خود بیمار، فرم دهی و جوان سازی صورت به صورت پر کردن خط‌های خنده، برجسته کردن گونه و رفع گودی زیر چشم و زاویه سازی فک.

اشتراک: