نمونه شماره 31

صفحه اصلی > > نمونه شماره 31

نمونه شماره 31

اطلاعات

  • نوع عمل:فرم دهی صورت و زاویه سازی فک
  • توضیحات:با برداشت چربی از خود بیمار، فرم دهی و جوان سازی صورت به صورت پر کردن خط‌های خنده، برجسته کردن گونه و رفع گودی زیر چشم و زاویه سازی فک.

اشتراک: