نمونه شماره 32

صفحه اصلی > > نمونه شماره 32

نمونه شماره 32

اطلاعات

  • نوع عمل:تزریق چربی در ناحیه چانه
  • توضیحات:برطرف کردن عقب بودن فک تحتانی (چانه) بوسیله تزریق چربی اخذ شده از خود بیمار؛ با توجه به اینکه عقب بودن فک به صورت محدود بوده است. در موارد شدیدتر، از سایر روش ها استفاده می شود (پروتز).

اشتراک: