نمونه 44 – جوان سازی صورت

صفحه اصلی > > نمونه 44 – جوان سازی صورت
جوان سازی صورت

نمونه 44 – جوان سازی صورت

اطلاعات

  • نوع عمل:جوان سازی صورت
  • توضیحات:لیپوساکشن چربی غب غب جهت بهبود نمای زیر چانه و رفع غب غب. جهت کسب نتایج بهتر استفاده از باند کشی به مدت 10 روز اکیدا توصیه می شود.

اشتراک: