نمونه 51 – جراحی بینی استخوانی

صفحه اصلی > > نمونه 51 – جراحی بینی استخوانی
جراحی بینی استخوانی

نمونه 51 – جراحی بینی استخوانی

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی استخوانی به فرم طبیعی
  • زمان:2 ماه پس از عمل
  • توضیحات:با گذر زمان و فروکش کردن تورم بینی فرم بهتری نیز پیدا خواهد کرد.

اشتراک: