نمونه 53 – جراحی بینی انحراف دار

صفحه اصلی > > نمونه 53 – جراحی بینی انحراف دار
جراحی بینی انحراف دار و استخوانی

نمونه 53 – جراحی بینی انحراف دار

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی انحراف دار و استخوانی
  • زمان:2 هفته پس از عمل
  • توضیحات:با گذر زمان و فروکش کردن تورم بینی فرم بهتری نیز پیدا خواهد کرد.

اشتراک: