نمونه 54 – جراحی بینی گوشتی

صفحه اصلی > > نمونه 54 – جراحی بینی گوشتی
جراحی بینی گوشتی

نمونه 54 – جراحی بینی گوشتی

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی گوشتی
  • زمان:1 سال پس از عمل
  • توضیحات:جراحی بینی گوشتی به فرم طبیعی. نتایج عمل جراحی بینی های گوشتی به اندازه بیماران با پوست نازک (استخوانی) مطلوب نمی باشد.

اشتراک: