نمونه 55 – جراحی بینی کج و گوشتی

صفحه اصلی > > نمونه 55 – جراحی بینی کج و گوشتی
جراحی بینی کج و گوشتی

نمونه 55 – جراحی بینی کج و گوشتی

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی کج و گوشتی فرم مردانه
  • زمان:2 ماه پس از عمل
  • توضیحات:جراحی بینی کج و گوشتی فرم مردانه 2 ماه پس از عمل. در بینی فرم مردانه پشت بینی باید به صورت خط صاف بوده و نباید به فرم قوس دار باشد.

اشتراک: