نمونه 56 – جراحی بینی فرم طبیعی

صفحه اصلی > > نمونه 56 – جراحی بینی فرم طبیعی
جراحی بینی فرم طبیعی

نمونه 56 – جراحی بینی فرم طبیعی

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی بینی فرم طبیعی
  • زمان:1 ماه پس از عمل
  • توضیحات:جراحی بینی فرم طبیعی با تغییرات اندک. با گذر زمان و فروکش کردن تورم بینی فرم بهتری نیز پیدا خواهد کرد.

اشتراک: