نمونه 72 – جراحی زیبایی بینی فرم استخوانی

صفحه اصلی > > نمونه 72 – جراحی زیبایی بینی فرم استخوانی
جراحی زیبایی بینی فرم استخوانی

نمونه 72 – جراحی زیبایی بینی فرم استخوانی

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی زیبایی بینی فرم استخوانی
  • زمان:یک ماه پس از عمل
  • توضیحات:جراحی زیبایی بینی فرم استخوانی همراه با فرم دهی صورت با تزریق چربی. مسلما با گذشت زمان و فروکش کردم ورم، بینی فرم بهتری پیدا می کند.

اشتراک: