نمونه 78 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

صفحه اصلی > > نمونه 78 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی
جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

نمونه 78 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی
  • زمان:2 هفته پس از عمل
  • توضیحات:با گذر زمان و فروکش کردن ورم، بینی فرم بهتری می یابد.

اشتراک: