نمونه 80 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

صفحه اصلی > > نمونه 80 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی
جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

نمونه 80 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی
  • زمان:3 ماه پس از عمل
  • توضیحات:در صورتی که عکس ها قبل و بعد از عمل در یک بُعد و با نور مشابه گرفته شود، قضاوت بهتری از تاثیر عمل می توان داشت.

اشتراک: