نمونه 83 – جراحی زیبایی بینی انحراف دار

صفحه اصلی > > نمونه 83 – جراحی زیبایی بینی انحراف دار
جراحی زیبایی بینی انحراف دار

نمونه 83 – جراحی زیبایی بینی انحراف دار

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی زیبایی بینی انحراف دار
  • زمان:1 ماه پس از عمل
  • توضیحات:جراحی زیبایی بینی انحراف دار. در این نوع بینی ها نتیجه عمل به صورت نسبی می باشد و گاهی جهت کسب نتابج ایده آل به عمل های جراحی بعدی نیاز می باشد.

اشتراک: