نمونه 86 – جراحی زیبایی بینی فرم مردانه

صفحه اصلی > > نمونه 86 – جراحی زیبایی بینی فرم مردانه
جراحی زیبایی بینی فرم مردانه

نمونه 86 – جراحی زیبایی بینی فرم مردانه

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی زیبایی بینی فرم مردانه
  • زمان:یک ماه پس از عمل
  • توضیحات:با گذر زمان و فروکش کردن ورم، بینی فرم بهتری می یابد.

اشتراک: