نمونه 87 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

صفحه اصلی > > نمونه 87 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی
جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

نمونه 87 – جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی

اطلاعات

  • نوع عمل:جراحی زیبایی بینی فرم طبیعی
  • زمان:2 سال پس از عمل
  • توضیحات:برای مشاهده نتیجه نهایی این عمل، حداقل به گذشت 2 سال زمان احتیاج می باشد.

Share: